tài nguyên giáo dục mở

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kho tài nguyên giáo dục mở trong khu vực

Diễn đàn chính sách Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á với chủ đề “Giáo dục trong thế giới hậu COVID-19” (Education in a post COVID-19 World) được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã thu hút hơn 16.000 người theo dõi.