tài liệu mật mã

Những chiến công thầm lặng bảo mật và thông suốt thông tin

Nửa đêm nhận lệnh lên đường, địa bàn công tác có khi là vùng sâu, vùng xa, có khi hoạt động trong môi trường nguy hiểm, người cán bộ, chiến sỹ (CBCS) làm công tác cơ yếu luôn tâm niệm, phải tuyệt đối bí mật, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy từ nơi trọng yếu của Bộ đến Công an các cấp. Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lặng lẽ cống hiến, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, những người lính cơ yếu CAND luôn một lòng sắt son với Đảng, với nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.