tái kiểm tra

42 “dân bay” dương tính với ma túy trong bar từng bị kiểm tra

Bar B-Club từng bị Công an quận Bình Tân kiểm tra phát hiện "dân bay" sử dụng ma túy. Một tháng sau tái kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành lại phát hiện bar này tái phạm, 42 "dân bay" dương tính với ma túy