tái đắc cử Chủ tịch

Thủ tướng Angela Merkel tái đắc cử Chủ tịch Đảng CDU

Tỉ lệ ủng hộ cao trong Đảng đã giúp bà Merkel mở rộng con đường để trở thành Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào năm tới.