tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước vẫn chậm so với kế hoạch

Mới đây, thay mặt Chính phủ, Bộ Tài chính đã có báo cáo trước Quốc hội về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Theo đó, nhiều chỉ số đã có xu hướng giảm như lợi nhuận, nộp ngân sách; trong khi tỷ lệ nợ phải trả, hay tỷ lệ vay nợ lại có dấu hiệu tăng.