tài chính tiêu dùng

Tìm hướng đi cho tài chính tiêu dùng thời "hậu COVID-19"

Mô hình phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 có nhiều thay đổi, phụ thuộc vào xu hướng tiêu dùng mới của người dân, doanh nghiệp và Chính phủ. Trong khi đó, tiềm năng tăng trưởng của thị trường tài chính tiêu dùng vẫn còn rất lớn, bởi tỷ lệ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ ở Việt Nam mới đạt khoảng 11,4%. 

Home Credit tư vấn kiến thức tài chính tiêu dùng cho người dân 6 tỉnh miền Bắc

Công ty Bảo hiểm Home Credit vừa giới thiệu chương trình tư vấn kiến thức tài chính tiêu dùng lần thứ ba với tên gọi “Vay chủ động”.