tại Trung Quốc và Nhật Bản

Dịch tả lợn không có khả năng lây lan sang người

Từ đầu tháng 8-2018, sự xuất hiện của dịch bệnh tả ở lợn đang tại Trung Quốc và Nhật Bản khiến ngành y tế nhiều nước lo ngại về khả năng lây lan sang người.