tại TP.Pleiku

Giữ rừng và đảm bảo an ninh nguồn nước

Đó là thông điệp và cũng là những vấn đề cấp bách đặt ra trong Hội thảo An ninh nguồn nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Mạng lưới sông ngòi Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức ngày 22-7 tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai...