tác nghiệp báo chí

Nín thở tác nghiệp tại khu vực phi quân sự Hàn Quốc - Triều Tiên

 Giới tuyến quân sự này được lập ra vào năm 1953 bởi Liên Hợp Quốc (LHQ) khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc.