tác hại thuốc lá

Thế "chân vạc" ở Syria?

Ngày 29-11 vừa qua, tin cho biết quân đội Trung Quốc đang lên kế hoạch triển khai các nhóm đặc nhiệm thuộc Lực lượng “Hổ Siberia” đóng tại tỉnh Thẩm Dương và Lực lượng Ðặc nhiệm “Hổ đêm” ở tỉnh Lan Châu tới Syria.

Phòng chống tác hại thuốc lá - vừa mừng vừa lo1

Sau 4 năm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực và sự ra đời của Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá được thành lập, các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, “cuộc chiến” phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận.