sưu tập đồ xưa

Bài cuối: Giao dịch mua bán đồ cổ, cơ quan quản lý bất lực?

Trong rất nhiều các hội thảo, tọa đàm, giới nghiên cứu, khảo cổ, kể cả nhà quản lý đều chia sẻ rằng nguồn di vật, cổ vật đang lưu hành trong dân vô cùng nhiều và chảy máu cổ vật là hiện tượng được cảnh báo đã rất nhiều năm trở lại đây.

Cổ ngoạn và trào lưu sưu tập đồ xưa

Chưa bao giờ, phong trào chơi đồ cũ, đồ cổ lại nhộn nhịp như hiện nay. Người chơi đam mê kiếm tìm những giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử trong từng hiện vật.