sức mạnh toàn dân

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự

Thời gian qua, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, trọng tâm là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm như "Cánh cổng an ninh”, “camera an ninh”, “3 không về ANTT”, “Tổ xe ôm tự quản, bảo vệ ANTT”,... Các mô hình này đã phát huy sức mạnh quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về ANTT mới nảy sinh, góp phần tích cực đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Cần nhân rộng mô hình điểm phòng cháy, chữa cháy

Nhằm nâng cao ý thức cho người sản xuất, Hà Nội vừa thành lập “Cụm đảm bảo an toàn PCCC” tại Cụm Công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội. Đây thực sự là một việc làm cần thiết khi trong thời gian qua, liên tiếp các vụ cháy nổ tại các cụm làng nghề, khu công nghiệp diễn ra gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản.