sức gió dữ dội

Bão số 4 suy yếu, thiệt hại không đáng kể

+ Ảnh 3: + Ảnh 4: + Ảnh 5, ảnh 6, ảnh 7, ảnh 8: