sức dân

Dân yêu nhất, ghét nhất điều gì?

Năm 1300, tức là cách đây 718 năm, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - “Đức Thánh Trần” - trước khi mất 2 tháng, đã tâu với vua Trần Anh Tông: “Thời bình, phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Đó là thượng sách giữ nước”.

Khơi gợi sức dân đẩy lùi tội phạm

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) đã góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH); phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Phát huy sức dân từ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Trên địa bàn tỉnh Long An đang duy trì và phát triển mạnh mẽ hàng chục mô hình phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả thiết thực như: mô hình Tiếng kẻng vùng biên; Cổng an ninh, trật tự; Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT; Ánh sáng an ninh, trật tự; Vùng giáo an toàn về ANTT; Tiếng loa lưu động v.v...