sửa đường dây điện

Sửa đường điện, bị điện giật tử vong

Bắc thang sắt lên mái tôn sửa đường dây điện, người đàn ông trú tại Thanh Chương bị điện giật tử vong.