sửa chữa định kỳ

Quốc lộ quá hạn sửa chữa định kỳ do thiếu vốn

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - ông Nguyễn Xuân Cường, công tác quản lý, bảo trì đường bộ toàn hệ thống quốc lộ đã góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong năm 2020...

10 năm tới, quốc lộ cần vốn “khủng” 300.000 tỷ đồng để bảo trì

Do thiếu nguồn vốn bảo trì nên hiện nay, trên toàn quốc đang có tới hơn 13.000km quốc lộ, chiếm 66% mạng lưới quốc lộ trên cả nước chưa được sửa chữa định kỳ, dù đã quá thời hạn. 

Do thiếu nguồn vốn bảo trì nên hiện nay, trên toàn quốc đang có tới hơn 13.000km quốc lộ, chiếm 66% mạng lưới quốc lộ trên cả nước chưa được sửa chữa định kỳ, dù đã quá thời hạn
Do thiếu nguồn vốn bảo trì nên hiện nay, trên toàn quốc đang có tới hơn 13.000km quốc lộ, chiếm 66% mạng lưới quốc lộ trên cả nước chưa được sửa chữa định kỳ, dù đã quá thời hạn