sư tử đá

Hà Nội đã đã đưa ra ngoài di tích được 146 sư tử đá

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, qua công tác kiểm tra, rà soát trong thời gian qua, cơ quan này đã phối hợp với các quận huyện phát hiện được hơn 500 hiện vật ngoại lai ở các di tích, phần lớn trong đó là sư tử đá.
>> Không sử dụng linh vật ngoại lai tại các di tích

Phải làm rõ nhận thức sai về linh vật ngoại lai để tạo đồng thuận

Sau 5 tháng thực hiện Công văn số 2662 về việc không sử dụng linh vật ngoại lai ở các di tích, ngày 12/1, Bộ VHTT&DL đã cùng đại diện các nhà quản lý và các chuyên gia, các địa phương đánh giá lại hoạt động này, nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất cho thời gian tới.