sự thống nhất

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Những vướng mắc phát sinh trong khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được Bộ Y tế và BHXH Việt Nam nắm bắt và phối hợp giải quyết, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh.