sự kiện thường niên

Mở rộng cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” ra khu vực ASEAN

Cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Bộ GD&ĐT và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.