sự kiện thể thao lớn

'Chuẩn' mới từ nước chủ nhà Singapore

Một SEA Games ít điều tiếng, một SEA Games được tổ chức quy củ, chuyên nghiệp, một SEA Games tạo nên những chuẩn mới về khâu tổ chức cho các nước đăng cai sau này. Đó là tất cả những gì người ta cảm nhận về khâu tổ chức SEA Games 28 của nước chủ nhà Singapore.