sử dụng ngân sách

"Lệ Tết" - thói quen cần phải bỏ

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 40 - CT/TƯ về việc tổ chức Tết năm 2020. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách trong Công an nhân dân

Chiều 2- 2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị kết luận công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2014 và Chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2014 của Bộ Công an. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng chủ trì Hội nghị.

Thái Bình tăng trưởng kinh tế ổn định và sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước

Đối với tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm điều hành linh hoạt, hiệu quả ngân sách nhà nước, từ đó bảo đảm cân đối ngân sách các cấp ở địa phương.