sử dụng đất trái phép

San lấp đất nông nghiệp, đường bê tông làm sân bóng đá

Việc san lấp đất ruộng làm sân bóng đá đã khiến ruộng ông Nguyễn Văn Hòa bị cô lập. Tuy ông Hòa đã nhiều lần viết đơn đề nghị chính quyền địa phương giải quyết, nhưng xử lý vụ việc đang gặp… khó, vì người đầu tư đổ đất san lấp ruộng làm sân bóng đá là một vị cán bộ huyện (?!).