sự cố Formosa

Tiêu hủy 600 tấn hải sản tồn kho sau 5 năm sự cố Formosa

600 tấn hải sản được 6 cơ sở chuyên sản xuất nước mắm, ruốc trên địa bàn Vĩnh Linh, Quảng Trị thu mua, chế biến các thực phẩm. Tuy nhiên, sau 5 năm kể từ khi Sở Y tế tỉnh kiểm tra có kết quả không đảm bảo, chúng hiện vẫn còn nằm trong các kho của các cơ sở chế biến kể trên...

4 tháng sau sự cố Formosa, ngư dân vẫn gác mái chèo

Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân ở Hà Tĩnh, Quảng Trị vẫn nằm phơi mưa, phơi nắng sau 4 tháng kể từ khi Formosa "đầu độc" biển miền Trung.