sông trung quốc

Vỡ đê sông Trường Giang, hàng nghìn dân sơ tán khẩn cấp

Tân Hoa Xã ngày 9/7 đưa tin, một đoạn đê của sông Trường Giang, Trung Quốc đã bị vỡ vào đêm trước đó sau những cơn mưa xối xả liên tục, khiến hơn 9.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp.