sống chung như vợ chồng

Đâm bị thương người tình vì từ chối sống chung

Chỉ vì bạn tình từ chối sống chung, đối tượng đã nhẫn tâm đâm nạn nhân thương tích nặng rồi bỏ trốn...

Giết người tình vì kinh doanh cà phê... đèn mờ

Bỏ vợ con theo người tình chung sống, khi biết cô này kinh doanh cà phê “nhạy cảm”, khuyên can không nghe, Mai Quốc Toàn đã ra tay sát hại.