sông cái Vừng

Cả ngàn tấn cá chết trên sông Cái Vừng do thiếu oxy

Theo ngành chức năng, cá chết trên sông Cái Vừng do thiếu oxy và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động của hiện tượng El Nino...

Hơn 1.000 tấn cá chết trên sông Cái Vừng do ô nhiễm môi trường

Môi trường bị ô nhiễm, lượng oxy hòa tan rất thấp dưới ngưỡng cho phép nuôi trồng thủy sản khiến hơn 1.000 tấn cá của người dân nuôi trên sông ở Đồng Tháp và An Giang chết, nồi trắng sông Cái Vừng.