sông Thái Bình

Đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo, một người đàn ông chết đuối

Khi đi thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại ven sông Thái Bình, một người đàn ông đã bị trượt chân ngã và tử vong.

Mưa lớn, lũ lên nhanh trên sông Hồng - sông Thái Bình

Do mưa lớn, mực nước các sông suối thượng lưu trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang lên nhanh.