sông Pô Kô

Những phận đời treo lơ lửng trên dòng Pô Cô

Đu dây qua sông và liều mình băng qua những chiếc cầu treo mục nát, những câu chuyện cũ nhưng lại tiếp tục tái diễn tại địa bàn xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum...