sông Mekong

Cần ‘công bằng, hợp lý, bền vững’ trong sử dụng nước Mekong

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Nguồn tài nguyên nước Mekong đang bị suy kiệt cả về số lượng và chất lượng, lượng phù sa và chất dinh dưỡng bị suy giảm, hệ sinh thái và môi trường bị suy thoái nghiêm trọng.

Tương lai bùn, cát sẽ không còn về đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sạt lở, xói lở bờ biển nghiêm trọng do cán cân trầm tích thiếu, thì trong 20-30 năm tới, nguy cơ ĐBSCL bị xâm thực và nhấn chìm là rõ ràng.