sông Mae Klong

Cá đuối khổng lồ chết hàng loạt tại Thái Lan

Con sông Mae Klong là một con sông ở phía Tây Thái Lan, trong mấy ngày qua liên tiếp xuất hiện xác những con cá đuối khổng lồ loài vốn đang nằm trong sách đỏ vì nguy cơ tuyệt chủng.