sợi lanh

Những người phụ nữ dệt ước mơ từ sợi lanh

Những sợi lanh tuy nhỏ bé nhưng đã giúp cuộc sống của người phụ nữ dân tộc Mông làm việc tại Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp thôn Sà Phìn A (HTX Lanh Trắng) thay đổi từng ngày, từ đó hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ qua biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự và quyền con người.

Đổi thay cuộc sống của đồng bào dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc

Nhờ áp dụng hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nhà để có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, những năm trở lại đây, cộng đồng người Mông, người Dao ở Hà Giang đang từng bước nâng cao năng suất lao động, từ đó chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.