sở văn hóa hà nội

Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo quy tắc ứng xử nơi công cộng

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp thu những ý kiến hợp lý để hoàn chỉnh Bộ quy tắc và sẽ sớm ban hành.