số tuổi

Hãy nhớ đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình

Tăng huyết áp là căn bệnh giết người thầm lặng, thế nhưng tại Việt Nam có đến 51,6% người bị tăng huyết áp nhưng không biết mình bị tăng huyết áp; có 38,9% người bị tăng huyết áp nhưng chưa được điều trị và có đến 63,7% người tăng huyết áp được điều trị nhưng không đạt được huyết áp mục tiêu (<140/90 mmHg).