so tài tiếng Anh

Cán bộ trẻ trong CAND hào hứng so tài tiếng Anh

Các cán bộ trẻ thuộc Cụm thi đua số 1 - Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã chứng tỏ bản lĩnh, trình độ tiếng Anh cũng như kiến thức trong nhiều lĩnh vực thông qua việc trả lời các câu hỏi trong Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019.