sơ suất

74% học sinh tham gia chương trình sữa học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, sau gần 1 tháng triển khai chương trình sữa học đường, tính đến ngày 23-1, số trẻ thực uống toàn thành phố đạt tỷ lệ gần 74%.