số phận chính trị Israel

Người Israel đi bầu cử lại, quyết định số phận chính trị của Thủ tướng Netanyahu

Khoảng 6,3 triệu cử tri Israel hôm nay (17-9) đi bỏ phiếu quyết định tương lai chính trị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, sau khi ông này không thể thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử hồi tháng 4.