số người thiệt hại do bão

Công an các đơn vị, địa phương quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

Ngày 8-11, Công an tỉnh nhiều đơn vị, địa phương đã phát động quyên góp giúp đỡ đồng bào khu vực Tây Nguyên và Miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 12 vừa qua.