số người nhiễm Covid-19

Hơn 10 triệu người nhiễm COVID-19 toàn cầu

Đúng 6 tháng từ khi bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc 10 triệu người, trong đó hơn nửa triệu người đã chết.

Số người nhiễm COVID-19 toàn cầu vượt mốc 6 triệu

Đúng 5 tháng từ khi khởi phát ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, dịch COVID-19 đến nay đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây ra cái chết của hơn 366.000 người trong tổng số 6 triệu ca nhiễm.