số máy lạ làm phiền

10 nghìn số máy "lạ" làm phiền hàng triệu người mỗi tháng

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng thông tin, mỗi tháng có 10.000 số máy "lạ" tiến hành các cuộc gọi quảng cáo, mời chào dịch vụ, làm phiền hàng triệu người.