sơ kết 2 năm

Nhiều điển hình tiên tiến đi đầu trong học tập và làm theo Bác

Qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác…

Thanh niên Công an thực hiện 6 điều Bác dạy trong những phần việc thiết thực, cụ thể

Trong các ngày từ 8 đến 11-6, Đoàn Thanh niên Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chuỗi hoạt động sơ kết 2 năm phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” (2013 – 2015), tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Tây Nam Bộ.