sở hữu nhà

Hà Nội: 41 tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà

Theo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đã công bố danh sách các tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.