số hóa truyền hình

Việt Nam sẽ kết thúc việc tắt sóng truyền hình mặt đất vào cuối năm 2020

Ngày 31-12-2020, Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức công bố việc tắt sóng truyền hình mặt đất trên cả nước.

Thông báo ngừng phủ sóng trên các kênh truyền hình tương tự mặt đất

Ngày 22-7, Bộ TT&TT đã có công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Đài THPT Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng đề nghị các đài này đẩy mạnh thông báo về kế hoạch ngừng phủ sóng trên các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ từ ngày 15-8. 

Thành lập ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam.