sơ cứu

Khẩn trương ra biển cứu nạn một du khách người Mỹ bị tắc ruột

Trong lúc tàu du lịch quốc tế đang vận hành trên biển thì một du khách người Mỹ lâm bệnh bất ngờ, tiên lượng xấu. Sau khi nhận được đề nghị từ thuyền trưởng, tàu SAR 27-01 của Nha Trang MRCC đã ra khơi tiếp nhận bệnh nhân đưa vào đất liền kịp thời

Cứu nạn thủy thủ Thái từ ngoài biển đưa về đất liền

Tàu SAR 27-01 đã kịp thời cứu nạn một thủy thủ người Thái  hôn mê do đột biến sức khỏe tim mạch khi làm việc trên tàu vận tải biển đang vận hành qua vùng biển Khánh Hòa