số Cặp đôi VinaPhone

Số Cặp đôi VinaPhone: Khi yêu thương không màng khoảng cách

Khoảng cách yêu thương, dù là xa hay gần cũng sẽ được rút ngắn với số "Cặp đôi" của VinaPhone.