sinh viên quốc tế

Xuất khẩu giáo dục: Tại sao không?

Về mặt truyền thống, Việt Nam vốn được xem là nước “nhập khẩu” giáo dục quốc tế. Dữ liệu hiện có cho thấy, trong những năm gần đây, trung bình Việt Nam có hơn 80,000 sinh viên du học tại khắp các nước trên thế giới. 

Tăng cường khả năng dịch chuyển sinh viên quốc tế trong khối Asean

Ngày 8-6, tại Hà Nội, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) và Dự án Hỗ trợ giáo dục đại học tại Khu vực Đông Nam Á (Share) thuộc Liên minh châu Âu đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách lần thứ 3 trong chuỗi đối thoại chính sách thuộc dự án Share.