sinh viên ngoại quốc

Những sinh viên ngoại quốc buôn ma túy

Gần đây, tệ nạn ma túy đã thâm nhập một cách mạnh mẽ vào Trường Đại học Hà Tĩnh, chỉ trong vòng một tháng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ 2 vụ vận chuyển mua bán trái phép ma túy do sinh viên trường này thực hiện.