siêu dông

Hà Nội khắc phục hậu quả ‘siêu dông’

Ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Thanh tra giao thông, Quân đội cũng được huy động, thậm chí cả sinh viên tình nguyện cũng nỗ lực tham gia để cùng người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả này.