siết chặt quy định

Hàng không tiếp tục siết chặt quy trình phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.