sét đánh

Thiên lôi đánh 50 người thiệt mạng

Nguồn tin của cảnh sát Bangladesh, 50 người đã thiệt mạng trong hai ngày 13, và 14-5 vì sét đánh.