sáp nhập 4 phường

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng có 4 phường sáp nhập vào năm 2020

Theo phương án vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua, sẽ sáp nhập 4 phường thuộc quận Hai Bà Trưng thành 2 phường mới. Dự kiến các phường sẽ hợp nhất trong tháng 3 và tháng 4-2020.